© 2018 Oliver Brosmann

Inside Panagia Ekatontapyliani Church - Paros, Greece (2017)

#church  #ekatontapyliani  #greece  #griechenland  #interior  #kirche  #paros